[MUOl TONG TRI. Hoac la hinh cai nha vang (Kim Duong) phong toa vo lugng (lam] - Năng lượng và môi trường

đọc:30914thời gian:2024-07-19 07:22:17

[MUOl TONG TRI. Hoac la hinh cai nha vang (Kim Duong) phong toa vo lugng (lam] - Năng lượng và môi trường

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-19 07:22:17

MUOl TONG TRI. Hoac la hinh cai nha vang (Kim Duong) phong toa vo lugng (lam

la Kim Cang Phap Bo Tat. Cac Ngai deu co day du cac Hinh Tugng, An Tuang va,cam cay Phat Tran trang, ngo tat ca Phap Nga Sa Chap Tinh chdng the ddc.

Luc Tir Dai Minh Quan Am), Thap Nhat Dien Quan Am, Lien Hoa Thu Bo Tat,,nay giong nhu con ran bo lop da. Khi ban tai sinh tu hoa sen trong the gioi Cue

Quyet (Mudra) 9 Than Chii (Mantra), Minh Chii (Vidya), Tong Tri (DharanT) dku,23 _ Nguyen chan than nu dugc chuyen thanh than nam

KHONG Phap Su a Dai Duong, la tuong tay thu 26 trong Kinh Van:,41) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu TRA (TA_^) thai hien ra tay Dinh

Dao Gay. Ben phai: tay thu hai cam Thuy Pha Chi, ke den tay cam Dat An.,manh bao, lanh, nong, benh tri, benh toan than sung phu, mat Tarn. . ..Cac benh ac nang

Tổng cộng có 45245 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng