[Khong dirge xem la dieu kien tien quyet cho moi su hien huu va moi su hien than cua] - Sự đổi mới công nghệ

đọc:18073thời gian:2024-07-19 07:17:30

[Khong dirge xem la dieu kien tien quyet cho moi su hien huu va moi su hien than cua] - Sự đổi mới công nghệ

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-19 07:17:30

Khong dirge xem la dieu kien tien quyet cho moi su hien huu va moi su hien than cua

"Neu nguai ndo vi tat cd quyen thuoc kheo hoa thuan thi nen cau nai ban tay,tuy duyen, thuan theo cac chiing sinh cang cuang ngang ngugc ma uon nan hg di vao

5_ Du Hy Quan Am: Ton nay dung vui chai t\r tai, khong tri tre, khong tra ngai,Thiic khien cho tiem nang cua moi mot ca nhan (Tu Luc) dugc phat trien chinh diing

Ton nay co hai tay, tay trai cam bau Nhu Y, tay phai ket an Du Nguyen . Ton,[Dam Ma La SatDharma raksa ( 265_ 317)], Cira Ma La Thap (Kumarajiva : 344_

Minh Nhu Lai, nhung vi muon te do tat ca chung sinh, cho nen quay ngugc thuyen,tay thu nhat cam Hoa Sen, Tay thu hai cam binh Quan Tri.

+ Trong Bien Tri Vien: Vi Bo tat nay dirge nhan biet qua danh hieu Chuan De,sinh " lai rat chang tot. Vi nhu nguoi phu nu xau xi, thong thuong bi dau trong phong

Tổng cộng có 54968 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!