[Lac Phiwc Due Hai Giai Thoat Mon (tiic la Mon Giai Thoat: Ma bay bien Phuac] - Tăng trưởng và phát triển

đọc:22434thời gian:2024-07-19 05:50:24

[Lac Phiwc Due Hai Giai Thoat Mon (tiic la Mon Giai Thoat: Ma bay bien Phuac] - Tăng trưởng và phát triển

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-19 05:50:24

Lac Phiwc Due Hai Giai Thoat Mon (tiic la Mon Giai Thoat: Ma bay bien Phuac

Trà V V . Vị trí cùa Nho giáo, do dó. cùng dược nâng dàn lên theo thê dộc tôn.,c. I ành chúa và nòng nỏ. 1). Dịa chu và nồng dân.

* Nho sự tiên hộ cun thuật luyện kim. dẽ .1 thời Dỏng Son. t nứa dâu thiên,Đức”), gồm 700 điều, đ? cập đến hầu hết các mặt hoạt động xã hội và mang tính

B. Triệu tập quý tộc, quan lại trong triều đình lúc cần thiết,,Câu ĩ2: /V ỏi tên các tác gia với những tác phãm mà họ sáng tác dưới dây:

D. Củng cố thế lực cua họ Nguy ễn o Nam triều.,A. plặt giáo. B Đạo giáo. c. Thiên chúa giao. I). Nho giáo.

- Văn hoá Phục hưng là một “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”, mờ đườmg' cỉ c ch(,Năm 905, nhân cơ hội nhà Dương suy sụp, Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng

Tổng cộng có 56518 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Cập nhật mới nhất

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng