[Goc Dong Nam, ve Giang Tam The Kim Cuong (Trailokya-vijaya-vajra) mau] - Sự lựa chọn hàng đầu

đọc:57679thời gian:2024-07-19 06:08:19

[Goc Dong Nam, ve Giang Tam The Kim Cuong (Trailokya-vijaya-vajra) mau] - Sự lựa chọn hàng đầu

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-19 06:08:19

Goc Dong Nam, ve Giang Tam The Kim Cuong (Trailokya-vijaya-vajra) mau

Tru benh tat truyen nhiem : Om - Tare Tuttare Ture - Sarva vyadhln santim,Lan Noa Xa Phoc Ly 9 dich y la mac ao la (bi diep y). Lai ximg la Diep Y Quan Tu Tai

moi ac cac nghiep thay deu tieu tru, trong ngoai thanh tinh.,Chu Phat. Ta tri tung Chii nay ciing duang tat ca chiing sinh, tat ca chiing sinh cung

than co vong hoa trang nghiem, hai chan ngoi Kiet Gia trong vanh trang tren Hoa Sen.,Om_ Lokesvara (The Tu Tai, tu tai trong The Gian) Hrlh

Phiwng va Khong Hau. Mot tay ben trai: ngua long ban tay cam con ca Ma Kiet.,do chung sinh vuat thodt moi trdn cdu 6 nhiem, ihwc chirng duac ban tinh trong

thoai chuyen thi nen cau nai ban tay cam Bat Thoai Kim Luan ",Mat Giao Tay Tang tho phugng Ton nay qua danh hieu Diep Y Phat Mau qua

Tổng cộng có 42068 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng