[Tat phoc vT can-na, vT na da ca nan gia, sa-phoc ha] - Giải pháp tài chính số

đọc:67772thời gian:2024-07-19 07:06:27

[Tat phoc vT can-na, vT na da ca nan gia, sa-phoc ha] - Giải pháp tài chính số

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-19 07:06:27

Tat phoc vT can-na, vT na da ca nan gia, sa-phoc ha

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra dai, ten la The Ty Tai Vnong (Lokesvara),dat len tren den coi Troi Tinh Cir (Suddhavasa) Trong ay het thay vat vi dieu, nghiem

Due Phat bao Vi De Hy: "Ba voi chiing sinh can phai chuyen Tam, cuoc buoc,xuong dat, keu khoc, huong ve Due Phat bach rang: "The Ton ! Dai truoc, con co toi

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thai con d coi bau,,nhan loi day bao tran trong cua Due Phat, chang dam trai nguoc, danh mat "

Tac Quan nay goi la quan tat ca than Phat, do quan than Phat cho nen cung nhin,tuan. Co hai vi Bo Tat co anh sang ciia than chieu xa den ba ngan Dai Thien The Gidi"

ac trong sinh tu, lia han ba duong, vo luong loi neo lo so kho dau.,\9_ Neu con duoc thanh Phat ma chiing sinh 6 muoi phuong, phat Tam Bo De tu

Tổng cộng có 28395 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng