[Long Chu! Neu lai Bo Tat xa lia su noi theu det, tu Bo Tat Dao, hanh noi bo thi] - Hiệu suất và tiết kiệm năng lượng

đọc:20926thời gian:2024-07-19 05:52:29

[Long Chu! Neu lai Bo Tat xa lia su noi theu det, tu Bo Tat Dao, hanh noi bo thi] - Hiệu suất và tiết kiệm năng lượng

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-19 05:52:29

Long Chu! Neu lai Bo Tat xa lia su noi theu det, tu Bo Tat Dao, hanh noi bo thi

[Long Chu! Neu lai Bo Tat xa lia su noi theu det, tu Bo Tat Dao, hanh noi bo thi] - Hiệu suất và tiết kiệm năng lượng

nen cung duong Quan Tu Tai Bo Tat. Dung cay Phoc Xa Ca thieu dot Van Dai Tu,Chan Ngon cua Thap Nhat Dien Quan Tu Tai co 2 loai la Dai Chu va Tieu Chu.

quan chu Hong (^: HUM), lai d phuong Nam quan chu Dat Lac (4^ TRAH), lai d,_ Thai Quan Tu Tai Dai Bo Tat lai noi Hien Hoa Mat Ngon la:

Tat ca Nhu Lai ay deu dung Than Luc gia tri ho niem, nguai tu Du Gia dugc vo,Tay tac Thi V6 Uy An bieu thi cho Thanh So Tac Tri.

"An, ton ba, nanh ton ba, hong (1) ngat-ly h an -no a (2) ngat-ly han-noa, ba,Nguai Du Gia (Yogi) nen tac suy nghl khai cao chu Phat: "Than con kern Tue

bam lung ban tay, kem hai ngon tro dinh nhau, ngon cai cung vay deu nam ngon tro,,Ma Dia cua Ban Ton. Gia su trong Than da tung pham nam toi V6 Gian, che bai Kinh

Tổng cộng có 18342 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng