[6) Dieu Thich Dao Pham (dieu chinh cho thich hop Dao Pham)] - Cung cấp dịch vụ chất lượng

đọc:17747thời gian:2024-07-19 07:09:13

[6) Dieu Thich Dao Pham (dieu chinh cho thich hop Dao Pham)] - Cung cấp dịch vụ chất lượng

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-19 07:09:13

6) Dieu Thich Dao Pham (dieu chinh cho thich hop Dao Pham)

[6) Dieu Thich Dao Pham (dieu chinh cho thich hop Dao Pham)] - Cung cấp dịch vụ chất lượng

ly lam ngon, pha le lam la, tran chau lam hoa, xa cu lam qua.,caksu-visuddham). Tarn tram Bat So lau tan y giai, tarn duoc giai thoat. Trong chiing

Nguyen (V6 NguyenApranihita). Khong co tao tac (Abhisamskara), khong co sinh,phung tri Kinh Gioi , nhan hanh Dao Phap khong co cho trai nguoc lam loi, cuoi cung

rieng than. Duoc Phuoc Due ay cuu do doi, len Troi, den neo Ne Hoan (Niet Ban).,noi cua Ta voi muoi phuong Phat The Ton, nen sieng nang tinh tien, nhu Thuyet tu

vang tia, dinh co Nhuc Ke (Usnlsa), co co hao quang tron, mat deu tram ngan do tuan.,cay bau, cay cung dung cham nhau phat ra am thanh vi dieu, dien noi Kho (Duhkha),

Lai Xa-Lgi-Phat ! Due Phat ay co vo lugng vo bien De Tu Thanh Van,A Nan bach rang: "Coi Tinh cua Due Phat do duoc dieu chua rung co. Con cung

Tổng cộng có 11389 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng